Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o.

1.Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa tekstyliów hotelowych wraz z załadunkiem i rozładunkiem do magazynu dla Oddziału Rewita Waplewo. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ – formularz ofertowo-cenowy oraz załącznik nr 4 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.

2.Ofertę należy złożyć do dnia 03.07.2019 r. do godz. 9.00  w siedzibie Zamawiającego tj.  Oddział Rewita Waplewo, Maróz 2, 11-015 Olsztynek,  sekretariat.

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu   03.07.2019 r. o godz. 11.00 w pokoju 310


Data wytworzenia: 2019-06-25 11:35 Autor: Jarosław Czarzasty Data publikacji: 2019-06-25 11:35 Osoba udostępniająca na stronie: Jarosław Czarzasty Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-18 Osoba modyfikująca: Jarosław Czarzasty