Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) zwanej w dalszej części specyfikacji „Pzp”.

Termin składania ofert 19.07.2019 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert oznaczono w dacie 19.07.2019 r. godz. 10:30


Data wytworzenia: 2019-07-11 16:45 Autor: Dorota Czaja Data publikacji: 2019-07-11 16:45 Osoba udostępniająca na stronie: Dorota Czaja Data ostatniej modyfikacji: 2019-09-02 Osoba modyfikująca: Dorota Czaja