Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o.

DOSTAWY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH dla Oddziału Rewita Waplewo

Drukuj
1 2 3
  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy napojów alkoholowych i piwa dla Oddziału Rewita Waplewo  w ilościach i asortymencie określonym w formularzu ofertowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
  2. Ofertę należy złożyć do dnia 21.06.2019r do godz. 09.00 w siedzibie Zamawiającego tj. AMW REWITA Sp. z o.o., Oddział Rewita Waplewo, Maróz 2, 11-015 Olsztynek,  sekretariat.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – sala 310, w dniu 21.06.2019r. o godz. 9.30

Data wytworzenia: 2019-06-13 22:05 Autor: Jarosław Czarzasty Data publikacji: 2019-06-13 22:05 Osoba udostępniająca na stronie: Jarosław Czarzasty Data ostatniej modyfikacji: 2019-06-26 Osoba modyfikująca: Jarosław Czarzasty