Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o.

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy napojów  bezalkoholowych dla Oddziału Rewita Waplewo., w ilościach i asortymencie określonym w załączniku nr 3 do SIWZ ( formularz ofertowo-cenowy ).

2. Ofertę należy złożyć do dnia 04.07.2019r.. do godz. 09.00 w siedzibie Zamawiającego tj.  AMW REWITA Sp. z o.o., Oddział Rewita Waplewo, Maróz 2, 11-015 Olsztynek,  sekretariat.

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna, w dniu 04.07.2019r, o godz. 10.00


Data wytworzenia: 2019-06-26 14:32 Autor: Jarosław Czarzasty Data publikacji: 2019-06-26 14:32 Osoba udostępniająca na stronie: Jarosław Czarzasty Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-09 Osoba modyfikująca: Jarosław Czarzasty