Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986).

Termin składania ofert do dnia 09.08.2019r. do godziny 10.00.


Data wytworzenia: 2019-08-01 14:07 Autor: Bartłomiej Mostek Data publikacji: 2019-08-01 14:07 Osoba udostępniająca na stronie: Bartłomiej Mostek Data ostatniej modyfikacji: 2019-09-18 Osoba modyfikująca: Bartłomiej Mostek