Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986) zwanej w dalszej części specyfikacji „Pzp”.

Termin składania ofert do dnia 12.06.2019 r. do godz. 10:00;

Otwarcie ofert 12.06.2019 r. o godz. 11:00


Data wytworzenia: 2019-05-30 15:13 Autor: Lucjan Szuma Data publikacji: 2019-05-30 15:13 Osoba udostępniająca na stronie: Lucjan Szuma Data ostatniej modyfikacji: 2019-06-12 Osoba modyfikująca: Lucjan Szuma