Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o.

Dostawy napojów bezalkoholowych dla Oddziału Rewita Solina, nr. postępowania RWT/OSLN/272/PZP/5/2019

Drukuj
1 2 3

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986)

Termin składania ofert do dnia 13.06.2019 r. do godz. 10:30;


Data wytworzenia: 2019-06-03 11:33 Autor: Jolanta Leniar-Chwiej Data publikacji: 2019-06-03 11:33 Osoba udostępniająca na stronie: Jolanta Leniar-Chwiej Data ostatniej modyfikacji: 2019-06-25 Osoba modyfikująca: Jolanta Leniar-Chwiej