Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (dz. U. z 2018r. poz. 1986).

Termin składania ofert do dnia 16.07.2019r. do godziny 10.00;

 


Data wytworzenia: 2019-07-08 11:39 Autor: Bartłomiej Mostek Data publikacji: 2019-07-08 11:39 Osoba udostępniająca na stronie: Bartłomiej Mostek Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-02 Osoba modyfikująca: Bartłomiej Mostek