Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o.

Dostawy produktów mleczarskich dla Oddziałów AMW REWITA Sp. z o.o., Nr postępowania RWT/PZP/48/2018

Drukuj
1 2 3

Wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwoty określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) zwanej w dalszej części specyfikacji „Pzp”.

Ofertę należy złożyć do dnia 13.11.2018 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego tj. 

AMW REWITA Sp. z o.o., ul. św. J. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa,  sekretariat

Uwaga. Zmiana treści SIWZ w cz. 8 - zmianie ulega zał. nr 12 do SIWZ Formularz ofertowo cenowy dla Oddziału Rewita Rynia

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2018-10-05 10:12 Autor: Ewa Gazda Data publikacji: 2018-10-05 10:12 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Gazda Data ostatniej modyfikacji: 2018-12-11 Osoba modyfikująca: Dorota Czaja