Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o.

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy środków czystości dla AMW REWITA Sp. z o. o., ODDZIAŁ REWITA WAPLEWO w ilościach i asortymencie określonym w formularzach ilościowo-cenowych.

2. Ofertę należy złożyć do dnia 04.07.2019 r. do godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego tj. AMW REWITA Oddział Rewita Waplewo, Maróz 2, 11-015 Olsztynek,  sekretariat.

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pokój nr. 310, w dniu 04.07.2019 r.  o godz. 11:00.


Data wytworzenia: 2019-06-26 11:54 Autor: Jarosław Czarzasty Data publikacji: 2019-06-26 11:54 Osoba udostępniająca na stronie: Jarosław Czarzasty Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-30 Osoba modyfikująca: Jarosław Czarzasty