Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.)

Termin składania ofert do dnia 09.07.2019 r. do godz. 10:00;

Otwarcie ofert 09.07.2019 r. o godz. 11:00

Udzielono odpowiedzi na pytania

Termin składania ofert bez zmian


Data wytworzenia: 2019-06-26 12:09 Autor: Lucjan Szuma Data publikacji: 2019-06-26 12:09 Osoba udostępniająca na stronie: Lucjan Szuma Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-24 Osoba modyfikująca: Lucjan Szuma