AMW REWITA Sp. z o.o.

Dostawy wyrobów głęboko mrożonych dla Oddziału Rewita Solina

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 201 8r. poz. 1986).

Termin składania ofert do dnia 12.07.2019 r. do godz. 13:00;


Data wytworzenia: 2019-07-05 12:24 Autor: Data publikacji: 2019-07-05 12:24 Osoba udostępniająca na stronie: Jolanta Leniar-Chwiej Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-19 Osoba modyfikująca:
Data stworzenia : 2011-07-11 14:24 Autor : dwwambip Data publikacji : 2011-07-11 14:24 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2020-09-21 13:15 Osoba modyfikująca : Piotr Oleksy