Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o.

„Jednorazowa dostawa sprzętu gastronomicznego do ośrodka wczasowego Oddziału AMW Rewita w Mielnie wraz z transportem”

Drukuj
1 2 3

Do przedmiotowego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.

Ofertę należy złożyć do dnia 27.08.2019 r do godziny 9.00 w siedzibie Oddziału AMW Rewita w Mielnie ul. Suriana 24.


Data wytworzenia: 2019-08-22 09:59 Autor: Iwona Bielecka Data publikacji: 2019-08-22 09:59 Osoba udostępniająca na stronie: Iwona Bielecka Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-22 Osoba modyfikująca: Iwona Bielecka