Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o.

Roboty remontowe majace na celu przystosowanie budynku nr 62 Kuchnia-stołówka wczasowa do wymagań WOMP na terenie Oddziału Rewita Rogowo

Drukuj
1 2 3

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986) zwanej w dalszej części specyfikacji „Pzp”.

Termin składania ofert 04.01.2019r. godz. 12:00


Data wytworzenia: 2018-12-12 10:13 Autor: Monika Kalinowska-Światły Data publikacji: 2018-12-12 10:13 Osoba udostępniająca na stronie: Monika Kalinowska-Światły Data ostatniej modyfikacji: 2019-01-04 Osoba modyfikująca: Monika Kalinowska-Światły