Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o.

Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych do Oddziału AMW Rewita w Mielnie

Drukuj
1 2 3

Do przedmiotowego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

Ofertę należy złożyć do dnia 30.07.2019 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego tj. Oddział Rewita Mielno; 76-032 Mielno, ul. Suriana 24


Data wytworzenia: 2019-07-25 09:18 Autor: Iwona Bielecka Data publikacji: 2019-07-25 09:18 Osoba udostępniająca na stronie: Iwona Bielecka Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-25 Osoba modyfikująca: Iwona Bielecka