Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o.

Do przedmiotowego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

Ofertę należy złożyć do dnia 06.06.2019 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego tj. Oddział Rewita Mielno; 76-032 Mielno, ul. Suriana 2

 


Data wytworzenia: 2019-05-30 13:47 Autor: Ewelina Byśkiniewicz Data publikacji: 2019-05-30 13:47 Osoba udostępniająca na stronie: Ewelina Byśkiniewicz Data ostatniej modyfikacji: 2019-06-25 Osoba modyfikująca: