Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o.

„Sukcesywna dostawa specjalistycznych środków czystości do Oddziału Rewita Mielno”

Drukuj
1 2 3

Do przedmiotowego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

Ofertę należy złożyć do dnia 15.08.2019 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego tj. Oddział Rewita Mielno; 76-032 Mielno, ul. Suriana 24


Data wytworzenia: 2019-08-06 14:21 Autor: Iwona Bielecka Data publikacji: 2019-08-06 14:21 Osoba udostępniająca na stronie: Iwona Bielecka Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-06 Osoba modyfikująca: Iwona Bielecka