Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o.

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych i słodyczy dla Oddziału Rewita Międzyzdroje, zgodnie z formularzem ofertowo - cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania oraz wzorem umowy.

2. Ofertę należy złożyć do 30.09.2019r. do godz. 12:00


Data wytworzenia: 2019-09-18 10:02 Autor: Grażyna Pokład Data publikacji: 2019-09-18 10:02 Osoba udostępniająca na stronie: Grażyna Pokład Data ostatniej modyfikacji: 2019-09-24 Osoba modyfikująca: Grażyna Pokład