Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o.

Świadczenie usług przez agencję pracy tymczasowej polegających na zapewnieniu osób do wykonywania czynności na rzecz zamawiającego

Drukuj
1 2 3

Wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwoty określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) zwanej w dalszej części specyfikacji „Pzp”.

Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej SMARTPZP pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/amwrewita

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2019-01-25 10:14 Autor: Dorota Czaja Data publikacji: 2019-01-25 10:14 Osoba udostępniająca na stronie: Dorota Czaja Data ostatniej modyfikacji: 2019-03-20 Osoba modyfikująca: Dorota Czaja