AMW REWITA Sp. z o.o.

Wykonanie powłoki malarskiej w budynku Rybitwa na terenie Oddziału Rewita Rogowo” Nr postępowania RWT/ORGW/272-PZP/10/2019

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 201 8r. poz. 1986).

Termin składania ofert do dnia 16.07.2019 r. do godz. 12:00;

 


Data wytworzenia: 2019-07-01 10:22 Autor: Monika Kalinowska-Światły Data publikacji: 2019-07-01 10:22 Osoba udostępniająca na stronie: Monika Kalinowska-Światły Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-29 Osoba modyfikująca: Monika Kalinowska-Światły
Data stworzenia : 2011-07-11 14:24 Autor : dwwambip Data publikacji : 2011-07-11 14:24 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2020-09-21 13:15 Osoba modyfikująca : Piotr Oleksy