Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe: "Wykonanie robót budowlanych dotyczących wymiany odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, metodą bezwykopową wraz z przyłączami, oraz wykonaniem nowych studzienek kanalizacyjnych"

Drukuj
1 2 3

Do niniejszego postępowania nie maja zastosowania przepisy ustawy PZP.

 

Termin składania ofert: 30.09.2019 r. 

 


Data wytworzenia: 2019-09-19 09:04 Autor: Ewelina Byśkiniewicz Data publikacji: 2019-09-19 09:04 Osoba udostępniająca na stronie: Ewelina Byśkiniewicz Data ostatniej modyfikacji: 2019-09-19 Osoba modyfikująca: Ewelina Byśkiniewicz