AMW REWITA Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe: "Wykonanie robót budowlanych dotyczących wymiany odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, metodą bezwykopową wraz z przyłączami, oraz wykonaniem nowych studzienek kanalizacyjnych"

Do niniejszego postępowania nie maja zastosowania przepisy ustawy PZP.

 

Termin składania ofert: 30.09.2019 r. 

 


Data wytworzenia: 2019-09-19 09:04 Autor: Ewelina Byśkiniewicz Data publikacji: 2019-09-19 09:04 Osoba udostępniająca na stronie: Ewelina Byśkiniewicz Data ostatniej modyfikacji: 2019-09-19 Osoba modyfikująca: Ewelina Byśkiniewicz
Data stworzenia : 2011-07-11 14:24 Autor : dwwambip Data publikacji : 2011-07-11 14:24 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2020-09-21 13:15 Osoba modyfikująca : Piotr Oleksy