AMW REWITA Sp. z o.o.

Mielno – przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z kompleksu działek o łącznej pow. 1,0920 ha oraz udziału w drodze, położonej przy ul. por. Wł. Suriana w Mielnie, obręb 0020 Mielno, gmina Mielno.

OGŁOSZENIE O ODWOŁANIU

POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO OGŁOSZONEGO 9 MAJA 2018 R.

Na podstawie § 16 ust. 1 „ZASAD ZBYWANIA SKŁADNIKÓW AKTYWÓW TRWAŁYCH SPÓŁKI POD FIRMĄ AMW REWITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE”, Zarząd AMW REWITA Sp. z o.o. odwołuje postępowanie przetargowe ogłoszone 9 maja 2018 r. w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z działek nr 4/289; 4/290; 4/293; 4/294; 4/295; 4/296; 4/297; 4/298; 4/299; 4/300; 4/301; 4/302; 4/303; 4/304; 4/305 o łącznej pow. 1,0920 ha oraz udziału w wysokości 8627/10000 w działce drogowej nr 4/292 o pow. 0,0679 ha, obręb 0020 Mielno, gmina Mielno, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie, położonej przy ul. por. Wł. Suriana w Mielnie, objętej księgą wieczystą nr KO1K/00098563/1 i nr KO1K/00110165/2, za cenę wywoławczą w wysokości 4.100.000,00 zł netto.

 


Data wytworzenia: 2018-05-09 15:47 Autor: Iwona Maj Data publikacji: 2018-05-09 15:47 Osoba udostępniająca na stronie: Iwona Maj Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-14 Osoba modyfikująca: Iwona Maj
Data stworzenia : 2012-06-11 13:11 Autor : Anna Stefaniak Data publikacji : 2012-06-11 13:11 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2019-09-13 08:37 Osoba modyfikująca : Dorota Czaja