Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 201 8r. poz. 1986).

Nr postępowania: RWT/PZP/24/2019

Termin składania ofert do 24.07.2019 r., do godz. 10:00

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2019-07-15 13:23 Autor: Ewelina Byśkiniewicz Data publikacji: 2019-07-15 13:23 Osoba udostępniająca na stronie: Ewelina Byśkiniewicz Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-13 Osoba modyfikująca: Ewelina Byśkiniewicz