Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o.

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy PZP.

 

Termin składania ofert: 09.07.2019 r., do godz. 11:00, drogą elektroniczną na adres: it@rewita.pl 

 
 

Data wytworzenia: 2019-07-03 16:17 Autor: Ewelina Byśkiniewicz Data publikacji: 2019-07-03 16:17 Osoba udostępniająca na stronie: Ewelina Byśkiniewicz Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-08 Osoba modyfikująca: Ewelina Byśkiniewicz