Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o.

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp.

Termin składania ofert do dnia 24.07.2019 r., do godz. 16.00

Uwaga: Zmiana formularza ofertowego oraz Zapytania ofertowego. Termin składania ofert pozostaje bez zmian.


Data wytworzenia: 2019-07-15 13:49 Autor: Dorota Czaja Data publikacji: 2019-07-15 13:49 Osoba udostępniająca na stronie: Dorota Czaja Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-17 Osoba modyfikująca: Dorota Czaja