Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o.


 • Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

  Nr. postępowania   DW/O/J/PZP/9A/2017

  Termin składania ofert: 30.08.2017 godz. 11:00

  Termin otwarcia ofert:   30.08.2017 godz. 12:00

  w dniu 24 sierpnia   2017r. udzielono odpowiedzi na pytanie

  Unieważniono postępowanie w dniu  31.08.2017

  Więcej
 • AMW Rewita Sp. z o.o Oddział Rewita Rogowo zaprasza do złożenia oferty na: " Dostawy sukcesywnie wg potrzeb materiałów hydraulicznych"

  Do niniejszego postępowania nie maja zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

  Termin składania ofert do dnia 24.08.2017 r. do godz. 10:30

  Więcej
 • Rada Nadzorcza Spółki AMW REWITA Sp. z o.o., 03-310 Warszawa, ulica św. J. Odrowąża 15 ogłasza postępowanie w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki AMW REWITA Sp. z o.o. za lata obrotowe 2017 – 2018.

  Więcej
 • Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) zwanej w dalszej części specyfikacji „Pzp”.

  Termin składania ofert: 11.08.2017r. godz. 10:30 w AMW REWITA Sp.z o.o. Oddział Rewita Rogowo, Rogowo 76, 72-330 Mrzeżyno budynek Syrena, pok. nr 17

  Unieważnienie postępowania w dniu 05.09.2017r.

  Więcej
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  z wolnej ręki.

  Więcej
 • Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

  Nr. postępowania   RWT/OJRT/272/PZP/11/2017

  Termin składania ofert: 31.07.2017 godz. 10:00

  Termin otwarcia ofert:   31.07.2017 godz. 11:00

  Unieważniono postępowanie w dniu  18.08.2017

  Więcej
 • Przetarg nieograniczony pn.: "Dostawa w ramach leasingu operacyjnego na okres 36 miesięcy nowego samochodu 5-cio osobowego typu  KOMBI VAN wg SAMAR (rocznik 2017) z prawem opcji wykupu oraz z ubezpieczeniem w zakresie AC, OC, NNW, Assistance dla AMW REWITA Sp. z o.o. Oddział Rewita Rogowo", Nr postępowania RWT/PZP/9/2017

  Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) zwanej w dalszej części specyfikacji „Pzp”.

  Termin składania ofert: 31.07.2017r. godz. 10:45 w AMW REWITA Sp.z o.o. ul. św. Jacka Odrowąża 15, 03-310 Warszawa, sekretariat.

  Uwaga! Zamieszczono wyjaśnienia oraz modyfikację treści SIWZ!

  Więcej
 • Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

  Nr postępowania: RWT/OSLN/272/PZP/11/2017

  Termin składania ofert  -  19.07.2017r  godz. 09:00

  Więcej
 • AMW REWITA Sp. z o.o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż składnika aktywów trwałych stanowiącego zabudowaną nieruchomość gruntową obejmującą działkę nr 4/286 o pow. 1,4597 ha, obręb 0020 Mielno, gmina Mielno, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie, położoną przy ul. Suriana w Mielnie, objętą Księgą Wieczystą nr KO1K/00098563/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

  Termin składania ofert: 24.07.2017 godz. 11:00

  Więcej
 • Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

  Nr postępowania: RWT/OMLN/272-PZP/06/2017

  Termin składania ofert  -  11.07.2017r  godz. 09:00

  Więcej
 • Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

  Nr. postępowania   DW/O/J/PZP/9/2017

  Termin składania ofert: 06.07.2017 godz. 10:00

  Termin otwarcia ofert:   06.07.2017 godz. 11:00

  w dniu 29 czerwca 2017r. udzielono odpowiedzi na pytanie

  w dniu 04 lipca 2017r. udzielono odpowiedzi na pytania

  Unieważniono postępowanie w dniu  14.08.2017

  Więcej
 • AMW REWITA Sp. z o.o.  zaprasza do złożenia oferty na planowany zakup wraz z dostawą odzieży oraz obuwia roboczego i ochronnego.

  Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

  Termin składania ofert - do dnia 04.07.2017r;  godz. 10:00

  Więcej
 • AMW REWITA Sp. z o.o Oddział Rewita Rogowo. zaprasza do złożenia oferty cenowej  na "Usługi transportowe na potrzeby Oddziału Rewita Rogwo w terminie 02.08-16.08.2017"

  Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych

  Termin składania ofert - do dnia 28.06.2017 roku, godz. 09:00

  Termin otwarcia ofert - w dniu 28.06.2017 roku o godz. 09:30

   

  Więcej
 • Zaproszenie do składania ofert

  AMW Rewita Sp. z o.o. oddział Rewita  Rynia zaprasza do złożenia oferty cenowej na sukcesywne dostawy materiałów jednorazowego użytku .

  Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych .

  Więcej
 • AMW REWITA Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie analizy opłacalności inwestycji dla modernizacji kompleksu wczasowego ,,Rewita Kościelisko''

  Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych

  Termin składania ofert - do dnia 27.06.2017 roku, godz. 12:00

  Więcej
 • Dzierżawa nieruchomości w Darłowie

  OGŁOSZENIE - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

  na dzierżawę w okresie od 26.06.2017 do 10.09.2017 r. części nieruchomości gruntowej obejmującą działkę nr 2/35 o powierzchni 2,2540 ha wraz z drogą dojazdową i budynkiem sanitarnym nr 109, znajdującymi się na sąsiedniej działce nr 2/36, położonej w Darłowie przy ul. Zwycięstwa 26, obręb 0001 Darłowo 1, powiat sławieński, województwo zachodniopomorskie, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KO1K/00098432/4.

  Więcej
 • Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) zwanej w dalszej części specyfikacji „Pzp”.

  Nr postępowania: RWT/ORGW/272-PZP/5/2017

  Termin składania ofert: 19.06.2017 r. do godz. 09:00.

  Termin otwarcia ofert: 19.06.2017 r. o godz. 10:00

  Więcej
 • Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) zwanej w dalszej części specyfikacji „Pzp”.

  Nr postępowania: DW/O/SA/PZP/10/2017

  Termin składania ofert: 13.06.2017 r. do godz. 09:00.

  Termin otwarcia ofert: 13.06.2017 r. o godz. 10:00

  Więcej
 • Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) zwanej w dalszej części specyfikacji „Pzp”.

  Nr postępowania: RWT/PZP/8/2017

  Termin składania ofert: 12.06.2017 r. do godz. 10:00.

  Termin otwarcia ofert: 12.06.2017 r. o godz. 11:00

  UWAGA! Zmiana terminu składania ofert:  nowy termin 19.06.2017 godz.10:00

  Więcej
 • Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

  Nr postępowania: DW/O/MLN/PZP/05/2017

  Termin składania ofert  -  09.06.2017r  godz. 09:00

  UWAGA!   -  w dniu 03.06.2017r.  zamieszczono odpowiedzi na pytania

  UNIEWAŻNIONO POSTĘPOWANIE W DNIU 22.06.2017

  Więcej

AMW REWITA Sp. z o.o.

Serdecznie witamy na stronie BIP AMW REWITA Sp. z o.o.