Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o.


 • Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

  Nr. postępowania   DW/O/J/PZP/9/2017

  Termin składania ofert: 06.07.2017 godz. 10:00

  Termin otwarcia ofert:   06.07.2017 godz. 11:00

  w dniu 29 czerwca 2017r. udzielono odpowiedzi na pytanie

  w dniu 04 lipca 2017r. udzielono odpowiedzi na pytania

  Unieważniono postępowanie w dniu  14.08.2017

  Więcej
 • AMW REWITA Sp. z o.o.  zaprasza do złożenia oferty na planowany zakup wraz z dostawą odzieży oraz obuwia roboczego i ochronnego.

  Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

  Termin składania ofert - do dnia 04.07.2017r;  godz. 10:00

  Więcej
 • AMW REWITA Sp. z o.o Oddział Rewita Rogowo. zaprasza do złożenia oferty cenowej  na "Usługi transportowe na potrzeby Oddziału Rewita Rogwo w terminie 02.08-16.08.2017"

  Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych

  Termin składania ofert - do dnia 28.06.2017 roku, godz. 09:00

  Termin otwarcia ofert - w dniu 28.06.2017 roku o godz. 09:30

   

  Więcej
 • Zaproszenie do składania ofert

  AMW Rewita Sp. z o.o. oddział Rewita  Rynia zaprasza do złożenia oferty cenowej na sukcesywne dostawy materiałów jednorazowego użytku .

  Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych .

  Więcej
 • AMW REWITA Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie analizy opłacalności inwestycji dla modernizacji kompleksu wczasowego ,,Rewita Kościelisko''

  Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych

  Termin składania ofert - do dnia 27.06.2017 roku, godz. 12:00

  Więcej
 • Dzierżawa nieruchomości w Darłowie

  OGŁOSZENIE - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

  na dzierżawę w okresie od 26.06.2017 do 10.09.2017 r. części nieruchomości gruntowej obejmującą działkę nr 2/35 o powierzchni 2,2540 ha wraz z drogą dojazdową i budynkiem sanitarnym nr 109, znajdującymi się na sąsiedniej działce nr 2/36, położonej w Darłowie przy ul. Zwycięstwa 26, obręb 0001 Darłowo 1, powiat sławieński, województwo zachodniopomorskie, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KO1K/00098432/4.

  Więcej
 • Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) zwanej w dalszej części specyfikacji „Pzp”.

  Nr postępowania: RWT/ORGW/272-PZP/5/2017

  Termin składania ofert: 19.06.2017 r. do godz. 09:00.

  Termin otwarcia ofert: 19.06.2017 r. o godz. 10:00

  Więcej
 • Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) zwanej w dalszej części specyfikacji „Pzp”.

  Nr postępowania: DW/O/SA/PZP/10/2017

  Termin składania ofert: 13.06.2017 r. do godz. 09:00.

  Termin otwarcia ofert: 13.06.2017 r. o godz. 10:00

  Więcej
 • Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) zwanej w dalszej części specyfikacji „Pzp”.

  Nr postępowania: RWT/PZP/8/2017

  Termin składania ofert: 12.06.2017 r. do godz. 10:00.

  Termin otwarcia ofert: 12.06.2017 r. o godz. 11:00

  UWAGA! Zmiana terminu składania ofert:  nowy termin 19.06.2017 godz.10:00

  Więcej
 • Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

  Nr postępowania: DW/O/MLN/PZP/05/2017

  Termin składania ofert  -  09.06.2017r  godz. 09:00

  UWAGA!   -  w dniu 03.06.2017r.  zamieszczono odpowiedzi na pytania

  UNIEWAŻNIONO POSTĘPOWANIE W DNIU 22.06.2017

  Więcej
 • Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

  Nr postępowania: AMW/O/ROG/PZP/04/2017

  Termin składania ofert: 08.06.2017r. godz. 10:00

  Termin otwarcia ofert: 08.06.2017r. godz. 10:30

  UWAGA! Zmiana terminu składania ofert:  nowy termin 14.06.2017 godz.10:00

  Modyfikacja i zmiana  treści SIWS oraz projektu umowy zmiany naniesione w kolorze czerwonym

  Unieważnienie postępowania w dniu 14.06.2017r.

  Więcej
 • Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) zwanej w dalszej części specyfikacji „Pzp”.

  Nr postępowania: DW/PZP/7/2017

  Termin składania ofert: 07.06.2017 r. do godz. 11:00.

  Termin otwarcia ofert: 07.06.2017 r. o godz. 12:00

  Więcej
 • Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) zwanej w dalszej części specyfikacji „Pzp”.

  Nr postępowania: DW/PZP/5/2017

  Termin składania ofert: 01.06.2017 r. do godz. 10:00.

  Termin otwarcia ofert: 01.06.2017 r. o godz. 11:00

  Więcej
 • Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

  Nr postępowania: DW/O/ZAK/PZP/04/2017

  Termin składania ofert: 31.05.2017r. godz. 10:00

  Termin otwarcia ofert: 31.05.2017r. godz. 11:00

  UWAGA - MODYFIKACJA SIWZ I ZAŁĄCZNIKA NR 1

  W załączniku nr 1 Formularz ofertowo-cenowy w poz. 24 zmieniono opis przedmiotu zamówienia.

  ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

  Nowy termin - 14.06.2017r. godz. 10:00

  Więcej
 • Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

  Nr. postępowania AMW/O/J/PZP/5A/2017

  Termin składania ofert: 25.05.2017 godz. 10:00

  Termin otwarcia ofert:   25.05.2017 godz. 11:00

  w dniu 19.05.2017 r. Udzielono odpowiedzi na pytanie

  w dniu 23.05.2017 r. udzielono odpowiedzi na pytanie

  w dniu 13.06.2017r.  unieważniono postępowanie

  Więcej
 • Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

  Nr. postępowania DW/O/SA/PZP/9/2017

  Termin składania ofert: 30.05.2017 godz. 09:00

  Termin otwarcia ofert: 30.05.2017 godz. 10:00

  Więcej
 • Zapytanie ofertowe na dostawę gadżetów dla AMW REWITA Sp. z o.o.

  Tryb otwarty na podstawie Regulaminu zamówień obowiązującego w AMW REWITA Sp. z o.o.

  Termin składania ofert 19.05.2017 r.

  Uwaga! W dniu 17.05.2017 r. dokonano modyfikacji treści zapytania ofertowego. Zmiany zostały naniesione kolorem czerwonym.

  Więcej
 • Dostawa mebli do pokoi wczasowych Oddział Rewita Jurata

  Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

  Nr. postępowania: DW /O/J/PZP/7/2017

  Termin składania ofert: 19.05.2017 godz. 10:00

  Termin otwarcia ofert: 19.05.2017 godz. 11:00

  UWAGA MODYFIKACJA SIWZ i załącznika nr 1!

  Uwaga! Zmiana terminu składania ofert.  Nowy termin 23.05.2017r. godz. 13:00.

  Zmiany w załączniku 1  Opis przedmiotu zamówienia - formularz ofertowo-cenowy

  Wszystkie zmiany zaznaczone kolorem czerwinym

  Więcej
 • 1. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach
  wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) zwanej w dalszej części specyfikacji „Pzp”.

  2. Zamawiający oczekuje, ze Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom Zamawiającego.

  Więcej
 •  

  Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

  Składanie ofert do dnia 12.05.2017r.  do godz. 13:00

  Więcej

AMW REWITA Sp. z o.o.

Serdecznie witamy na stronie BIP AMW REWITA Sp. z o.o.