AMW REWITA Sp. z o.o.

AMW REWITA Sp. z o.o.

Serdecznie witamy na stronie BIP AMW REWITA Sp. z o.o.

 • Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych obejmujących działki
  o numerach ewid. 35/67, 35/68, 35/69, 35/70, 35/71, 35/72, 35/73, 35/74, 35/75, 35/76, 35/77 i 35/78 obręb ewidencyjny 0083 Wieniotowo położonych w Wieniotowie, woj. zachodniopomorskie, powiat kołobrzeski, gmina Ustronie Morskie.  

  UWAGA!
  Dokonano aktualizacji ogłoszenia, dodany został zapis:

  "W związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w art. 109 p. 1 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami (Dz.U. 2004 Nr 261 poz. 2603
  z późn. zm.) umowa przedwstępna z oferentem, którego oferta zostanie wybrana będzie zawierała  warunek uzyskania stanowiska Wójta Gminy Ustronie Morskie o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu."

  Więcej
Data stworzenia : 2011-07-11 14:24 Autor : Data publikacji : 2011-07-11 14:24 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2021-05-31 15:58 Osoba modyfikująca : Beata Przychodzeń